Privacybeleid

Privacy beleid Trouwevent Trouwens 

www.trouweventtrouwens.nl

Trouwevent Trouwens geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden, alleen voor het uitvoeren van uw bestelling. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Trouwevent Trouwens. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-04-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Trouwevent Trouwens gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: bij het plaatsen van een bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

BEVEILIGDE SERVER

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VRAGEN?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Trouwevent Trouwens, Nicole Bredewold, De Veenties 3, 7948 CR Nijeveen. Of via nicole@trouweventtrouwens.nl